ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Tuti ABC Online áruházában (tutiabc.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére.

1. Általános rendelkezések

A Tutiabc On-line webáruház (továbbiakban Tutiabc) a Tuti Food Kft. (székhely: 6724 Szeged Sajka utca 10., adószám: 13340894-2-06) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Tutiabc által forgalmazott élelmiszereket és vegyi áru termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztüli elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Tutiabc és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. Az vásárlási szerződést (ÁSZF) a Tutiabc írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet egy megrendelési számon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. Tutiabc kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik. A  Tutiabc a jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel is rendelkezik. ANTSZ címe 6726 Szeged Derkovits fasor 7-11. Engedély száma:1362-4/2004-36

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés (ÁSZF) a Tuti Food Kft. (székhely: 6721 Szeged Sajka utca 10. / adószám: 13340894-2-06), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Tuti Food Kft. csak a www.tutiabc.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és Tutiabc ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Tutiabc a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak és termékinformáció

A tutiabc.hu oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A termékek árát terheli még ezen túl a hozzájuk tartozó göngyöleg (üveg és rekesz). A webáruházban a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, biztonsági és fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni. A zöldség és gyümölcs termékek esetében a zöldség és gyümölcs termékek származási országa valamint osztályba sorolása a termék címkéjén kerül feltüntetésre. Ez utóbbi termékcsoportok esetében Tutiabc fenntartja magának a jogot, hogy a kiszállításkor átadott termék az adatlapon feltüntetett tájékoztató információktól eltérő tulajdonságú legyen, de csakis a frissebb áru és a tökéletes minőség érdekében. A Tutiabc webáruházában feltüntetett termékképek tájékoztató jellegűek.

4. Fizetési és szállítási feltételek

Szállítási díjak
Expressz kiszállítás* a megrendelés visszaigazolásától 2 órán belül, díja: 400.-Ft
Normál kiszállítási díj: 490.-Ft (5.000.-Ft felett ingyenes)
Következő településekre vállalunk házhozszállítást. Szeged, Algyő, Deszk, Subasa, Sziksóstó, Kiskundorozsma, Szentmihály, Szőreg, Nagylak, Gyálarét, Újszentiván, Tiszasziget, Kübekháza, Röszke, Klárafalva, Ferencszállás.

Fizetési lehetőségek
Személyes átvétel az Ön által választott időpontban 3 TUTI ABC –ben.
Utánvét - Bankkártyás
Utánvét készpénzes
Online bankkártyás fizetés

*Az Expressz kiszállítás 2 órán belül! Igényelhető 08:00 - 15:30 között, illetve 18:00 után másnap reggel 08:00 - 10:00 között. Expressz rendelés kéréséhez kérjük, tüntesse fel az Szállítási idő rovatba: Expressz kiszállítást kérek! Ha szeretne időpontot pontosítani, akkor tárcsázza a 06 30 3036606-os telefonszámot, ahol munkatársunkkal tudja egyeztetni megrendelését! Expressz szállításnál 400.-FT felárral kell számolni és csak Szeged területére vonatkozik. Express kiszállítás választása esetén az Online Bankkártyás fizetési lehetősége NEM kivitelezhető, a bankai tranzakció lefutási ideje végett.

5. Tutiabc felelősségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház ÁSZF menüpontjában olvashatók. Tutiabc vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

6. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Tutiabc számára.

7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A Tutiabc rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan "Megrendelés azonosító" számot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása (vagy futárnak történő átadása) előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállás jogát a rendelésazonosító-szám megjelölésével gyakorolhatja. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Tutiabc visszajelezte.

8. Vásárlástól való elállás

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ebben az esetben Tutiabc köteles a visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. Nem élhet a jogával a vásárló, ha gyorsan romlandó árút vagy, ha hírlapot, folyóiratot, időszaki lapot vett (szoftvernél: ha felbontotta). Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket megrendelő viseli. A vásárlónak a termék átvételekor ellenőriznie kell a szavatossági időt, és ha nem megfelelő számára akkor nem köteles átvenni. A terméket  kiválasztja, kosárba helyezi, a kosár tartalmát frissítheti, és törölheti. Amennyiben a visszaigazolás az igénybevevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybevevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. Ha véletlen rendel, akkor úgy tudja lemondani, hogy a email címre küld egy email-t.

9. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 486-987 (62) 486-987
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím:
 
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

10. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy az elektronikus megrendelés során általa megadott személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban Szolgáltató saját rendszerében mint adatkezelő kezelje és tárolja, a szerződés teljesítése során felhasználja, valamint Eladó felé továbbítsa. Szolgáltató részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a Honlapon megtalálható Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A megrendelés leadásával Megrendelő hozzájárulását adja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott műveletek végrehajtásához.

Az Ön által megadott adatokat a Tuti Food Kft. (6721 Szeged, Sajka utca 10.) kezeli 5 évig, az Adatvédelmi Törvény, illetve az 1995. évi CXIX Törvény rendelkezései szerint. Az adatkezelés célja, hogy termékeinkkel, cégünk közreműködésével szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatót juttassunk el Önnek, illetve termékeink minőségének fejlesztése érdekében Önhöz kérdéseket intézzünk. Adatait bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a Tuti Food Kft., és az adatfeldolgozásban résztvevő Introweb Kft. (6724 Szeged, Gellei József u. 5.) munkatársai férhetnek hozzá. Ön a tutiabc.hu weboldalon vagy az e-mail címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja. Amennyiben Ön arról tájékoztat bennünket, hogy a jövőben nem kíván együttműködni, az Ön részére cégünktől a továbbiakban küldemény, ill. hírlevél nem érkezik.

Sütik használata

Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a 4 weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon. Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tutiabc.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.

HotJar használata

Azért, hogy weboldalainkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out

11. Vonatkozó jogszabályok

A felek közötti jogviszonyra vonatkozó főbb jogszabályok, melyek a http://njt.hu/ internetes oldalról elérhetők:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről
2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2017.08.01.

A honlappal kapcsolatos észrevételeit kérjük a következő e-mail címen jelezze: